Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden


Deze website is eigendom van Boomverzorging Wouter Demeyer.

Contacteer ons voor verdere inlichtingen via info@boomverzorging-demeyer.be

Door het gebruik van- en de toegang tot deze website verklaart u zich akkoord met deze disclaimer en de gebruiksvoorwaarden.

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, alsook de teksten, illustraties & logo's, foto’s, en andere bestanddelen zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, wijziging, verspreiding, vertaling, publieke reproductie, of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is verboden. Op ons verzoek moet elk gebruik zonder onze toestemming, onmiddellijk worden stopgezet. Elke inbreuk van deze rechten kan vervolgd worden.

2. Beperkte aansprakelijkheid

Boomverzorging Wouter Demeyer kijkt erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en betrouwbaar is. Ondanks deze inspanning kunnen onjuistheden zich voordoen. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten zal Boomverzorging Wouter Demeyer dit zo snel mogelijk proberen recht te zetten. Boomverzorging Wouter Demeyer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Boomverzorging Wouter Demeyer sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, ongeacht de aard, die verband kan houden met het gebruik van deze website. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief functioneren van deze website of de (tijdelijke) onbereikbaarheid ervan. De inhoud van deze website kan op elk moment, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging offline worden gehaald, gewijzigd of aangevuld worden.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Deze verwijzingen zijn louter informatief en impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de inhoud ervan. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of enige vorm van schade afkomstig uit het gebruik ervan.