Wat te doen bij stormweer? Lees hier onze tips:


Beschadigde of omgevallen bomen door een storm? Enkele van onze tips:

  1. Zorg voor een veilige omgeving: dreigt een boom te vallen of te breken? Of is er schade veroorzaakt aan de omgeving?(Electriciteitskabels, gebouwen, voertuigen) Blijf op veilige afstand, waarschuw je omgeving en verwittig bij ernstig gevaar de hulpdiensten. Let hierbij altijd op uw eigen veiligheid.

  2. Ga niet zelf aan de slag: Hangende bomen of grote afgebroken takken zijn gevaarlijk. Ook een ontwortelde boom kan gevaarlijk zijn om te ruimen door spanning in het hout.

  3. Neem foto's: vooraleer actie te ondernemen kan het aangewezen zijn om fotomateriaal te verzamelen van eventuele schade.

  4. Roep professionele hulp in: Contacteer een boomverzorger om u bij te staan, zowel voor het ruimen van schade als de nazorg van beschadigde bomen.

  5. Verzorg uw bomen: Wilt u in de toekomst schade zo veel mogelijk voorkomen? Laat tijdig je bomen controleren of verzorgen. Zo minimaliseert u de kans op stormschade. Voorkom ook elke vorm van beschadiging aan wortels & stam door bv. : maaien, parkeren van auto’s, opstapelen van (bouw)materialen onder bomen, …

  6. Laat uw bomen NIET TOPPEN: Bomen toppen maakt bomen op zich nog gevaarlijker in de toekomst. Laat je dus goed adviseren wat er wél kan met je bomen.

Heeft u stormschade of wilt u een boomcontrole laten uitvoeren? Neem gerust contact met ons op.